Ciśnieniomierz PC

 

 

Popularna wersja ciśnieniomierza umożliwiająca, dzięki specjalnemu oprogramowaniu przesyłanie

danych do komputera, archiwowanie ich i dalsze przetwarzanie (np. rysowanie wykresów)

Emtron Sp. z o.o.

ul. Popularna 8

02-473 Warszawa

telefon: 22 873 55 55

faks: 22 873 55 50

Godziny otwarcia:

pn-pt. 9.00 – 17.00