Thermo Pen II

Jest przyrządem do pisania, zaprojektowanym do tworzenia wypukłych obrazów bezpośrednio na papierze pęczniejącym (specjalny papier do tworzenia grafiki wypukłej).

 

Aby użyć Thermo Pen II, należy podłączyć go do gniazdka. Możliwość użycia następuje zaraz po podłączeniu. Trzymamy pionowo „długopis” i rysujemy nasz obraz bezpośrednio na arkuszu papieru pęczniejącego

(naciskamy ostrożnie). Wykonane przy tej technice dokumenty, są niezwykle czytelne, nawet przy długim

i częstym korzystaniu z nich.

Emtron Sp. z o.o.

ul. Popularna 8

02-473 Warszawa

telefon: 22 873 55 55

faks: 22 873 55 50

Godziny otwarcia:

pn-pt. 9.00 – 17.00